KONTAKT

Formand: RLG-1 Jesper Mølgaard
  formand@dmms.dk

Sekretær: OLG Matthias Zaccarin
  sekretaer@dmms.dk

Kasserer: OLG Vibeke von Westphal
  kasserer@dmms.dk

OM DMMS

Dansk Militærmedicinsk Selskab er et ikke-specialebærende medlemsselskab i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Selskabet blev stiftet 19. december 1890 og er et af verdens ældste medicinske selskaber. Her kan du finde en liste over formænd for selskabet gennem tiderne.

Formål
Selskabet har til formål at fremme og koordinere viden inden for militærmedicin både i Danmark og internationalt. Her kan du finde DMMS Love og vedtægter.

Medlemsskab
Som ordinære medlemmer kan optages læger, tandlæger eller dyrlæger med tilknytning til forsvaret. Som ekstraordinære medlemmer kan optages andre personer med interesse for militærmedicin. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Endelig har foreningen enkelte æresmedlemmer.

Optagelse
Ansøgning om optagelse i DMMS kan ske ved henvendelse til DMMS bestyrelse. Ansøgning skal indeholde oplysninger om telefonnummer, e-mailadresse, bopæl, evt. tilknytning til forsvaret, lægefaglig baggrund, evt. militærmedicinsk erfaring og årsag til ønske om optagelse i selskabet. Ansøg om medlemsskab her.

Udvalg Hjemmeside

Reservelæge-1 Christina Rydahl Lundin
Reservelæge-2 Jesper Marsner Hansen
kontakt: marsner@me.com

Udvalg Diplomuddannelse

Overlæge Peter Ric-Hansen
Reservelæge-1 Christina Rydahl Lundin