KONTAKT

Formand: RLG-1 Jesper Mølgaard
  formand@dmms.dk

Sekretær: OLG Matthias Zaccarin
  sekretaer@dmms.dk

Kasserer: OLG Vibeke von Westphal
  kasserer@dmms.dk

LINKS & LITTERATUR

Militærmedicinske organisationer og tidsskrifter

Sammenslutningen af militærlæger i det samlede amerikanske forsvar. Foreningen har ca. 8000 medlemmer fra alle grene og discipliner af det amerikanske forsvars sundhedsvæsen. Foreningen har til formål at formidle alle aspekter af militærmedicinsk viden i alle sammenhænge, og derved at bidrage til at øge medlemmernes professionalitet. Organisationen udgiver det førende videnskabelige tidskrift omfattende militærmedicin: Military Medicine

Gå til AMSUS

Military Health System

Department of Defense (DoD) Military health System er det amerikanske forsvars samlede sundhedsvæsen. Det yder støtte til alle aktive og veteraner i de amerikanske væbnede styrker samt deres familiemedlemmer overalt i verden. Det omfatter bl.a. 59 militærhospitaler og 364 sundhedsklinikker og det har et årligt budget på 50 milliarder $.

Gå til Military Health System

US Army Medical Department (AMEDD)

Army Medical Department er den amerikanske hærs samlede medicinske organisation, som er direkte foresat for hærens hospitaler, læge-, tandlæge- og veterinære klinikker. De medicinske enheder integreret i hærens feltenheder kommanderes af operative chefer. Under AMEDD er bl.a. også en forsknings- og materielorganisation (U.S. Army Medical Research and Materiel Command) og et center for præventiv medicin (Center for Health Promotion and Preventive Medicine). Hjemmesiden er en virkelig god kilde til viden om hvordan militærmedicin praktiseres i USA.

Gå til AMEDD

Defence Medical Services (DMS)

Det britiske forsvars medicinske organisation. I Storbritannien er den militære sundhedstjeneste mere integreret i det civile sundhedsvæsen (National Health Service NHS). Hjemmesiden beskriver den engelske militære sundhedstjenestes organisation og aktiviter samt giver adgang til en række militærmedicinske publikationer. Siden er en integreret del af det britiske forsvarsministeriums hjemmeside.

Gå til DMS

Royal Army Medical Corps (RAMC)

Den britiske hærs lægekorps. Hjemmesiden er en del af den britiske hærs hjemmeside. Den giver overblik over organisation, opgaver og aktuelle operationer for hærens sundhedstjeneste. RAMC udgiver et peer-reviewed videnskabeligt militærmedicinsk tidsskrift med “open-access” (efter et halvt år fra publikation): The Journal of the Royal Army Medical Corps

Gå til RAMC

Aerospace Medical Association

ASMA er det Flyve- og rumfartsmedicinske selskab i USA. AMSA er verdens førende på området og paraplyorganisation for en række mindre selskaber. ASMA udgiver tidskriftet: Aerospace Medicine and Human Performance (AMHP), formerly Aviation, Space, and Environmental Medicine

Gå til ASMA