KONTAKT

Formand: RLG-1 Jesper Mølgaard
  formand@dmms.dk

Sekretær: OLG Matthias Zaccarin
  sekretaer@dmms.dk

Kasserer: OLG Vibeke von Westphal
  kasserer@dmms.dk

INDMELDELSE

KRAV

For at blive ordinært medlem af selskabet kræver det, at du er læge, tandlæge eller dyrlæge med tilknytning til Forsvaret. Andre personer med interesse for Militærmedicin kan optages som ekstraordinære medlemmer. Er du læge sker indmeldelse via læger.dk på ‘Min side’. Du finder indmeldelsesformularen på ‘Dit medlemskab’ under punktet ‘Videnskabelige selskaber’. Husk at anføre din begrundelse for indmeldelse.

Er du ikke læge skal du skrive en ansøgning om optagelse som ekstraordinær medlem til bestyrelsen. Herefter kan du søge om indmeldelse i DMMS hér.

FORDELE

Som medlem af DMMS vil du blive inviteret til medlemsmøde 4 gange årligt samt til Generalforsamling, årsmøde og -fest. Desuden får du adgang til et bredt tværfagligt netværk. Alle ordinære medlemmer er stemmeberettiget ved generalforsamlingen.