KONTAKT

Formand: RLG-1 Jesper Mølgaard
  formand@dmms.dk

Sekretær: OLG Matthias Zaccarin
  sekretaer@dmms.dk

Kasserer: OLG Vibeke von Westphal
  kasserer@dmms.dk

BESTYRELSE

FORMAND

Jesper Mølgaard

Læge, PhD, Ekspert i militær medicin
Tilknyttet Role 2, SAR
Særlige interesser: Menneskelig fysiologi

KASSERER

Vibeke von Westphal

Militær: Info mangler
Civil: Info mangler

SEKRETÆR & SoMe (FB) ANSVARLIG

Matthias Zaccarin

Info mangler

BESTYRELSESMEDLEM

Michael Mølmer

Traumatolog, speciallæge i ortopædkirurg
Tilknyttet Role 2, Hærens Sundhedsfaglige Enhed.
Særlig interesse: MASCAL træning

BESTYRELSESMEDLEM

Line Schmidt

BESTYRELSESMEDLEM

Louise Amstrup-Hansen

SUPPLEANT

Rasmus Rønhøj