EKSPERT I MILITÆRMEDICIN

I december 2010 beskrev DMMS militærmedicin som fagområde med tilhørende “Diplomuddannelse i Militærmedicin. Fagområdet og Diplomuddannelsen blev godkendt af De Lægevidenskabelige Selskaber. Diplomuddannelsens indhold blev evalueret i september 2015. På Generalforsamlingen 2017, blev betegnelsen ændret til : Godkendt af Lægevidenskabelige selskaber som ekspert i militærmedicin

Du kan finde kravene her: Godkendelse af LVS som ekspert i militærmedicin.

Indtil nu har mindre end ti personer opnået “Diplom i Militærmedicin”. Det er DMMS bestyrelses ønske, at flere kvalificerede læger opnår godkendelse som ekspert i Militræmedicin. Vi vil derfor opfordre flere til at ansøge, såfremt kravene er opfyldt. Du kan finde ansøgningsproceduren her:  Ansøgning om godekendelse af LVS som ekspert i Militærmedicin:

Bestyrelsen står til dispositon med råd og vejledning, såfremt du ønsker at erhverve manglende kvalifikationer for at kunne honorere kravene. Henvendelse til bestyrelsen via selskabets sekretær: Overlæge Peter Ric-Hansen