News

Ny Bestyrelse

DMMS har til Generalforsamling 11. september 2021 fået ny formand: Jesper Mølgaard Yderligere blev en ny bestyrelse valgt og består

Læs mere

Kontingent nedsættes

Bestyrelsen for DMMS har på baggrund af reducerede udgifter for selskabet under corona-nedlukningen besluttet at nedsætte kontingentet til 150 kr

Læs mere

Virtuelle medlemsmøder

GF, årsmøde og gallafest er endnu engang udsat pga. COVID19-situationen. Bestyrelsen arbejder på at tilbyde virtuelle medlemsmøder under nedlukningen og

Læs mere

Update under Corona-krisen

Bestyrelsen for DMMS arbejder på at finde en ny dato for Generalforsamlingen 2020. Grundet omstændighederne bliver det tidligst i september

Læs mere