Referat af generalforsamling 26. marts 2022

DMMS har holdt generalforsamling d. 26. marts 2022 på kastellet i København.

Bestyrelsen består i dette år af:

Formand: Jesper Mølgaard
Sekretær: Matthias Zaccarin
Kasser: Vibeke von Westphal

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Michael Mølmer
Susanne Lausten
Niels-Christian Emmertsen(suppleant)

Den tidligere bestyrelse(2020) blev takket.

Kontingentet er uændret.

Referat af generalforsamling DMMS 2022