INDMELDELSE

KRAV

For at blive ordinært medlem af selskabet kræver det, at du er læge, tandlæge eller dyrlæge med tilknytning til Forsvaret. Andre personer med interesse for Militærmedicin kan optages som ekstraordinære medlemmer. Er du læge sker indmeldelse via læger.dk på ‘Min side’. Du finder indmeldelsesformularen på ‘Dit medlemskab’ under punktet ‘Videnskabelige selskaber’. Husk at anføre din begrundelse for indmeldelse.

Er du ikke Læge kan du indmelde dig i DMMS hér.

FORDELE

Som medlem af DMMS vil du blive inviteret til medlemsmøde 4 gange årligt samt til Generalforsamling, årsmøde og -fest. Desuden får du adgang til et bredt tværfagligt netværk. Alle ordinære medlemmer er stemmeberettiget ved generalforsamlingen.

INDMELDELSE

 

For at blive ordinært medlem af selskabet kræver det, at du er læge, tandlæge eller dyrlæge med tilknytning til Forsvaret. Andre personer med interesse for Militærmedicin kan optages som ekstraordinære medlemmer

Læs mere om indmeldelse her

FACEBOOK

 

Er du medlem og ønsker vidensdeling angående militær medicinske emner, inivitationer til arrangementer i DMMS, information om andre relevante arrangementer og almindelig net-working, så besøg vores facebook gruppe og søg om medlemskab.

Gå til Facebook gruppe

KONTAKT

 

Formand: RLG-1 Christina Rydahl Lundin
  formand@dmms.dk

Sekretær: Overlæge Peter Ric-Hansen
  sekretaer@dmms.dk

Kasserer: RLG-2 Jesper Marsner Hansen
  kasserer@dmms.dk