EKSPERT I MILITÆRMEDICIN

I december 2010 beskrev DMMS militærmedicin som fagområde med tilhørende “Diplomuddannelse i Militærmedicin. Fagområdet og Diplomuddannelsen blev godkendt af De Lægevidenskabelige Selskaber. Diplomuddannelsens indhold blev evalueret i september 2015. På Generalforsamlingen 2017, blev betegnelsen ændret til : Godkendt af Lægevidenskabelige selskaber som ekspert i militærmedicin

Du kan finde kravene her: Godkendelse af LVS som ekspert i militærmedicin.

Indtil nu har mindre end ti personer opnået “Diplom i Militærmedicin”. Det er DMMS bestyrelses ønske, at flere kvalificerede læger opnår godkendelse som ekspert i Militræmedicin. Vi vil derfor opfordre flere til at ansøge, såfremt kravene er opfyldt. Du kan finde ansøgningsproceduren her:  Ansøgning om godekendelse af LVS som ekspert i Militærmedicin:

Bestyrelsen står til dispositon med råd og vejledning, såfremt du ønsker at erhverve manglende kvalifikationer for at kunne honorere kravene. Henvendelse til bestyrelsen via selskabets sekretær: Overlæge Peter Ric-Hansen

INDMELDELSE

 

For at blive ordinært medlem af selskabet kræver det, at du er læge, tandlæge eller dyrlæge med tilknytning til Forsvaret. Andre personer med interesse for Militærmedicin kan optages som ekstraordinære medlemmer

Læs mere om indmeldelse her

FACEBOOK

 

Er du medlem og ønsker vidensdeling angående militær medicinske emner, inivitationer til arrangementer i DMMS, information om andre relevante arrangementer og almindelig net-working, så besøg vores facebook gruppe og søg om medlemskab.

Gå til Facebook gruppe

KONTAKT

 

Formand: RLG-1 Christina Rydahl Lundin
  formand@dmms.dk

Sekretær: Overlæge Peter Ric-Hansen
  sekretaer@dmms.dk

Kasserer: RLG-2 Jesper Marsner Hansen
  kasserer@dmms.dk